Slaapoefentherapie

Iedereen slaapt wel eens slecht

Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Heeft u moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of combinaties hiervan? Heeft u slaapritmeproblemen, kunt u moeilijk naar bed gaan of heeft u behoefte aan lang uitslapen? Slaapt u te vaak, te lang of te kort? Heeft u last van vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren, dan kunt u baat hebben bij behandeling door een slaapoefentherapeut. Ook bij verslavingsgevoeligheid, meer eten, dikker worden, angsten, depressie, verminderde weerstand, toename van pijnklachten, hoofdpijn, stress, ontstekingen kunnen slaapproblemen een onderliggende factor zijn.

Voor een brede kijk op uw nachtrust

De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of slaap tekortkomt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, overgewicht, alzheimer, borstkanker, chronische pijn, angst, depressie en (verkeers)ongevallen.

De focus van de slaapoefentherapie

Oefentherapeuten richten zich met name op ‘zachte’ slaapproblemen zoals insomnie, hypersomnie en bioritmeproblematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de oefentherapeut met u naar oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of in standhoudende factoren. Ook biedt de oefentherapeut nazorg (na behandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless legs en parasomnieën. Ook kinderen kunnen naar een slaapoefentherapeut.

De aanpak van de slaapoefentherapeut

De oefentherapeut is specialist in het bereiken van positieve gedragsverandering. We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. We doorbreken de vicieuze cirkels waarin u terecht bent komen bij slaapproblemen. Goed slapen kunt u leren op verschillende manieren:

 • zelfwerkzaamheid: u krijgt waardevolle ademhalings- en ontspanningsoefeningen om tot rust te kunnen komen
 • theoretisch: door in gesprekken inzicht te geven in slaapgedrag, psycho-educatie en slaaphygiëne adviezen
 • technisch: met slaaprestrictie (verminderen van de tijd in bed) en stimulus-
  controle
 • praktisch: door uw zelfbewustzijn te verbeteren, u te leren voelen,
  ontspannen en focussen en het hoofd uit te leren zetten (mindfulness)
 • door assertiviteitstraining (nee zeggen, grenzen stellen) en timemanagement
 • met cognitieve gedragstherapie: door weer positief of neutraal te leren
  denken en handelen, door oplossingsgericht te zijn en een gezonde manier
  te vinden om met problemen om te gaan (copingstijl)
 • door een oplossings- en doelgerichte aanpak in plaats van probleemgerichte
  aanpak

Vergoeding

De behandeling door een oefentherapeut Cesar -Mensendieck wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check uw polis voor de geldende voorwaarden en tarieven. U kunt rechtstreeks naar een oefentherapeut en u heeft dus geen verwijsbrief van uw arts nodig.

Op de website van Slaapslim en van het Landelijk Netwerk Slaapoefentherapeuten staat heel veel informatie over slapen en hoe wij slaapproblemen behandelen.

Folders

Folder Slaapoefentherapie

Folder Slaapoefentherapie voor kinderen

Folder Slaapoefentherapie voor Pubers

Folder Slaapslim

Slapeloosheid

Slapeloosheid betekent dat je te weinig slaapt of dat de kwaliteit van je slaap niet voldoende is.
Kenmerken van slapeloosheid zijn:

 • Moeite met inslapen
 • Regelmatig wakker worden
 • Moeite met doorslapen
 • Te vroeg wakker worden
 • Niet voldoende uitgerust zijn
 • Overmatige slaperigheid en moeheid overdag

Naast slapeloosheid zijn er nog talloze andere slaapproblemen die met goed resultaat behandeld kunnen worden met slaapoefentherapie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Oorzaken en behandeling

Er zijn heel veel oorzaken die verantwoordelijk kunnen zijn voor het feit dat je niet goed slaapt. Tijdens de slaapoefentherapie leer je wat bij jou de knelpunten zijn en hoe je weer goed kunt leren slapen.
Slaapoefentherapie is een aanpak zonder medicijnen die puur gericht is op het verbeteren van de slaap en het oplossen van de oorzaken van de slaapproblemen. Na een intake en (slaap)onderzoek leer je wat slaapoefentherapie voor jou kan betekenen.

Er wordt aandacht besteed aan:

 • Balans  in het dagelijks leven
 • Rust en ontspanning
 • Slaaphygiëne adviezen
 • Grip op de gedachten
 • Ritme en ongeschreven regels van de slaap
Ook jij kunt weer leren slapen

Slaapoefentherapie is geschikt als je:

 • een inslaap- of doorslaapprobleem heeft
 • te vroeg wakker wordt
 • een kind of puber bent met slaapproblemen
 • al jaren slecht slaapt
 • veel wakker door baby of kinderen
 • een trauma of ongeluk heeft gehad
 • veel zorgen en/of spanning heeft
 • oververmoeid bent
 • angstig, paniekerig, of onzeker bent
 • slaapapneu heeft
 • ondersteuning wilt bij het gebruik van een CPAP
 • in de overgang bent
 • overwerkt, overspannen bent of een burnout heeft
 • slaapmedicatie gebruikt en dit wilt minderen of afbouwen

Wil je leren hoe ook jij weer goed kunt slapen?