Adem- en ontspanningstherapie

Over spanning

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met spanning. Het lichaam reageert hierop: spieren spannen zich aan, de ademhaling versnelt. Deze reactie is normaal en als de stressvolle situatie voorbij is herstelt het lichaam weer. Dit gebeurt echter niet altijd. Het kan zijn dat de spanning langer aanhoudt of dat je je niet goed kunt ontspannen. Restjes spanning kunnen achterblijven in het lichaam en kunnen op den duur zo gewoon worden dat we ze niet eens opmerken. We vergeten als het ware hoe het ook al weer aanvoelde om ontspannen te zijn en makkelijk en vrij te ademen. Deze gewoon geworden, maar eigenlijk onnodige spanning, beïnvloedt onze houding, beweging, adem en stemming. Het kan op den duur leiden tot spanningsklachten.

Adem- en ontspanningstherapie, methode van Dixhoorn

Adem- en ontspanningtherapie is een behandelmethode die gericht is op het verminderen van spanningsklachten en het beter leren omgaan met spanning. Doordat ademtherapie wordt gecombineerd met ontspanningstherapie wordt de natuurlijke adembeweging hersteld en leer je lichamelijk en geestelijk te ontspannen. De Methode Van Dixhoorn legt de relatie tussen de adembeweging en de wervelkolom, waardoor de adembeweging op een natuurlijke manier wordt beïnvloed. Zelfs mensen die al benauwd worden als ze aan het ademen denken, kunnen daarom baat hebben bij een behandeling.

Download informatie AOT Van Dixhoorn

 

Spanningsklachten

Langdurig verhoogde spanning kan leiden tot klachten, zoals:

  • hyperventilatie
  • gevoel van gespannenheid of stress
  • hoofdpijn
  • angst en/of paniek
  • burn-out
  • vermoeidheid
  • stemproblemen
  • kaakklachten

 

Verloop van de behandeling

Na een intake starten we met 4-6 behandelingen. We proberen in die periode vast te stellen of je klachten reageren op de therapie. Is dit het geval, dan wordt gezamenlijk gekeken of het zinvol is om de behandeling voort te zetten. Meestal zijn dan 4 vervolgbehandelingen, verspreid over een langere periode, voldoende.
Tijdens de behandeling wordt samen gezocht naar een oefenvorm waarbij een waarneembare ontspanning ontstaat. Oefeningen of instructies kunnen in liggende, zittende of staande houding worden gegeven. De oefeningen zijn in principe door iedereen uit te voeren en gemakkelijk in het dagelijks leven toe te passen. Tijdens de behandeling wordt je je bewuster van spanning en ontdek je waar je op moet letten om spanningsproblemen de baas te worden, bijvoorbeeld door vaker rustpauzes te nemen, de ademhaling te reguleren, de schouders of kaken bewust los te laten of de aandacht te verleggen. Aanvullend zijn zachte manuele technieken mogelijk. Deze kunnen je bewuster maken van adem, houding en spanning in het lichaam.
Wanneer de klachten niet verminderen of als er geen concrete (ontspannings)reacties optreden, dan zijn daar vaak redenen voor. Het verhelderen hiervan is op zich al zinvol en biedt mogelijk aanknopingspunten bij het kiezen voor een andere behandeling.
Bij het beëindigen van de behandeling wordt in overleg gerapporteerd naar verwijzer, huisarts of medebehandelaar.

 

Vergoeding

Adem- en ontspanningstherapie wordt meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen niet onder het verplicht eigen risico.
De therapie kan ook onderdeel zijn van een behandeling Oefentherapie Mensendieck en wordt dan volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Van Dixhoorn Vereniging
Ga naar de website van de Van Dixhoorn Vereniging

Wil je ook weer vrij kunnen ademen?