Adem- en ontspanningstherapie bij COPD en astma

COPD en astma

Vaak is er bij astma of COPD sprake van spanning ten gevolge van de benauwdheid en angst. Door adem- en ontspanningstherapie word je je bewuster van die spanning. Door een toename van rust en ontspanning kan de angst voor benauwdheid verminderen en ontstaat er meer vertrouwen in het lichaam. Dit kan onder andere leiden tot een afname van angst om je in te spannen.

De belangrijkste behandeldoelen bij COPD zijn:

  • verminderen van (overbodige) spanning
  • verminderen van angst voor benauwdheid en verbeteren van controle over de ademhaling
  • verbeteren van de uitademing, dit leidt tot vermindering van benauwdheid en kan een gunstige invloed hebben op het verminderen van slijm uit de longen
  • toename van de kwaliteit van leven

 

Verloop van de behandeling

Na een intake starten we met 4-6 behandelingen. We proberen in die periode vast te stellen of je klachten reageren op de adem- en ontspanningstherapie. Is dit het geval, dan wordt gezamenlijk gekeken of het zinvol is om de behandeling voort te zetten. Meestal zijn dan 4 vervolgbehandelingen, verspreid over een langere periode, voldoende.
Tijdens de behandeling wordt samen gezocht naar een oefenvorm waarbij een waarneembare ontspanning ontstaat. Oefeningen of instructies kunnen in liggende, zittende of staande houding worden gegeven. De oefeningen zijn in principe door iedereen uit te voeren en gemakkelijk in het dagelijks leven toe te passen. Tijdens de behandeling wordt je je bewuster van spanning en ontdek je waar je op moet letten om spanningsproblemen de baas te worden, bijvoorbeeld door vaker rustpauzes te nemen, de ademhaling te reguleren, de schouders of kaken bewust los te laten of de aandacht te verleggen. Aanvullend zijn zachte manuele technieken mogelijk. Deze kunnen je bewuster maken van adem, houding en spanning in het lichaam.
Wanneer de klachten niet verminderen of als er geen concrete (ontspannings)reacties optreden, dan zijn daar vaak redenen voor. Het verhelderen hiervan is op zich al zinvol en biedt mogelijk aanknopingspunten bij het kiezen voor een andere behandeling.
Bij het beëindigen van de behandeling wordt in overleg gerapporteerd naar verwijzer, huisarts of medebehandelaar.

 

Vergoeding

Adem- en ontspanningstherapie wordt meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen niet onder het verplicht eigen risico.
De therapie kan ook onderdeel zijn van een behandeling Oefentherapie Mensendieck en wordt dan volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij

Van DIxhoorn Vereniging

Wil je ook weer vrij kunnen ademen?